Το έργο της κυβέρνησης αυτής ήταν αυτό που θα περίμενε κανείς από ένα τέτοιο σχήμα: Συμμάζεψε (με επιτυχία) ό,τι είχε να συμμαζέψει (κυρίως τα δημοσιονομικά) και απλώς και μόνον διαχειρίσθηκε τα του κράτους (όχι πάντοτε με επιτυχία). Η μεταρρυθμιστική της πνοή ήταν περιορισμένη και άτολμη. Ούτε το νέο βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ' δημοτικού δεν μπόρεσε να επιβάλει...