2.11.07

Ακαταδίωκτο!!!

Διαβάζουμε:

Ο κ. Δόλγερας εξέφρασε την αντίθεσή του στη χρήση περιστασιακών αξιολογητών εκ μέρους του ΑΣΕΠ, καθως και στις «υπερεξουσίες» και τη νομική προστασία που εξασφαλίζουν ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών. Επίσης υπήρξε αντίθετος και για το «ακαταδίωκτο» που θεσπίζεται για τα μέλη των θεσμικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων Αρχών.


ΓΑΜΩ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ!...

Μετά οι δεξιές αλλά και αριστερές "παρεκκλίσεις" είναι κατακριτέες...

"Ουαί υμίν φαρισαίοι υποκριταί"

Δεν υπάρχουν σχόλια: