11.10.07

Είναι τα ομαδικά - πολυφωνικά ιστολόγια πιό ενδιαφέροντα;

ΝΑΙ 9 (60%)

ΟΧΙ 5 (33%)

ΔΞ/ΔΑ 1 (6%)Votes so far: 15
Poll closed

Δεν υπάρχουν σχόλια: