1.10.06

Ελεύθερο Internet! Ας κρίνει ο καθένας μόνος του...

CNN.com - Cyber-spies tracking terror on Web - Sep 29, 2006: "Leading international Web log hosting service BlogSpot -- owned by Google -- is currently hosting several sites for terrorist networks such as al Qaeda in Iraq, who are using the free service to post their blogs in German, English, and Arabic."

Η συνέχεια του άρθρου έχει το "ζουμί"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: