11.6.06

Νεοέλληνες και Κωλοέλληνες...

«Tότε [στα χρόνια της Αλωσης] επάρθησαν και αι λοιπαί χώραις της Eλλάδος, ομού με τας Aθήνας, από τους Aγαρηνούς, οι οποίοι ταις εξουσιάζουσι και τυραννούσι μέχρι την σήμερον με διάφοραις τυραννίδαις, ως άπιστοι και ανελεήμονες τύραννοι».


έγραφε ο Κονταρής στα 1675!...

Γιατί γίνεται λοιπόν η κουβέντα;

Μα για το Έθνος-Κράτος που φτιάχτηκε από τους αγώνες και την επαναστατική πίεση ενός έθνους το 1821. Ενός έθνους που είχε συνείδηση της ταυτότητάς του πολύ πρίν από το 1453. Που καμμία σχέση δεν έχει με το Κράτος-Έθνος, ενός μορφώματος δίκην Αφρικανικής μπανανίας, που στόχο έχει την ομογενοποίηση εττεροκλήτων για να εξυπηρετηθεί ένα κράτος κατασκεύασμα...

Οι υποστηρικτές της αθώας... αυτής ανατροπής της σειράς των λέξεων, που μετατρέπει το έθνος σε ένα "μεταναπολεόντειον ρέψιμον" κατά vangelaka, δεν κατατάσσονται ούτε στους αρχαιοέλληνες μα ούτε και στους νεοέλληνες.

Είναι απλά ΚΩΛΟΕΛΛΗΝΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: