2.1.06

Το Σταυρό τους!ή έστωγια μας τους υπόλοιπους...

Μετά ἀπό 142 χρόνια, ο γνωστός µας Ερυθρός Σταυρός καταργήθηκε. Τό σύµβολο θα είναι πλέον ο «κρύσταλλος», προϊόν πιέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Γιά χάρη του Εβραϊκού κράτους, από το 2000 οἱ Αµερικανοί δέν πλήρωναν τις οφειλές τους στόν οργανισµό Ερυθρός Σταυρός - Ερυθρά Ηµισέληνος, εκβιάζοντάς τον µε αλλαγή σήματος! Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις "των νικητών". Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ µίλησε για διπλωµατική νίκη της χώρας του!