6.10.05

Υποψήφιο μέλος της EU

Θα θυμίσω με αύξουσα βαρύτητα ότι η Τουρκία:

1. έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών κάτω από το όριο της φτώχιας στον ΟΟΣΑ
2. Έχει το μεγαλύτερο αναλογικά εξωτερικό χρέος
3. είναι πληθυσμιακά και γεωγραφικά ίση με καμμιά 20-αριά Λιθουανίες..

Δεν υπάρχουν σχόλια: