20.11.05

Η αναρχοφιλελεύθερη Παγκοσμιότητα ζεί!

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω!

Μπορούμε να συνεχίσουμε τον βαθύ μας ύπνο...

Απλά βιώνουμε μια ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ κρίση οφειλόμενη σε απογραφικά ατοπήματα! [*]
[*] Επετειακή ελεύθερη απόδοση "Καστανίδειας" ρήσης για την οικονομία

Δεν υπάρχουν σχόλια: