11.11.05

Μολυβιάτης έφα!

Οι υποχρεώσεις της Τουρκίας έχουν αναβαθμισθεί σε κριτήρια!


Περιμένουμε την περαιτέρω αναβάθμισή τους σε προθέσεις και γιατί όχι σε πιθανή μεγαλόψυχη και αλτρουϊστική διάθεση...

Δεν υπάρχουν σχόλια: